TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 25/KH-UBND Cải cách hành chính quận Thanh Xuân năm 2019 Kế hoạch 16/01/2019 16/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
2 48/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2019 của UBND quận Thông báo 14/01/2019 14/01/2019 Vương Thị Vân Khánh Tải về
3 26/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2018 Quyết định 04/01/2019 04/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
4 27/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2018 Quyết định 04/01/2019 04/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
5 21/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 sau điều chỉnh của quận Thanh Xuân Quyết định 03/01/2019 03/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
6 22/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của quận Thanh Xuân Quyết định 03/01/2019 03/01/2019 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
7 874/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc Thông báo 26/12/2018 26/12/2018 Vương Thị Vân Khánh Tải về
8 4326/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
9 4325/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
10 4324/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
11 4323/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
12 4322/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
13 4321/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
14 4320/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai (đoạn cầu Vĩnh Tuy- Ngã tư Vọng) trên địa bàn quận Thanh Xuân Quyết định 21/12/2018 21/12/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
15 432/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân năm 2018 Báo cáo 20/12/2018 20/12/2018 Lê mai Trang Tải về
16 2614/UBND-TY V/v triển khai đợt tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước Tết Nguyên Đán năm 2019 Công văn 17/12/2018 17/12/2018 Lê Mai Trang Tải về
17 410/BC-UBND Báo cáo Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận Báo cáo 06/12/2018 06/12/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về
18 2072/UBND-TN&MT V/v tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Thanh Xuân Công văn 28/11/2018 28/11/2018 Võ Đăng Dũng Tải về
19 380/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Thanh Xuân tháng 11/2018 Báo cáo 19/11/2018 19/11/2018 Lê Mai Trang Tải về
20 274/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Ương (khóa XII) về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Kế hoạch 14/11/2018 14/11/2018 Nguyễn Xuân Lưu Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629