UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

56 người đang online

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Năm 2018

BẢN CÔNG BỐ: Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND quận phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận

Quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa 1 cửa liên thông

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng Y tế

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng  GD&ĐT

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng  Kinh tế

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng Thanh tra

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng Nội vụ

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng TNMT

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO  Văn phòng

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng VHTT

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng TCKH

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng Tư Pháp

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng QLĐT

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng LĐTBXH (QT1-QT24)

Quy trình giải quyết TTHC theo ISO phòng LĐTBXH (QT25-QT53)

Năm 2017

BẢN CÔNG BỐ: Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND quận phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận

BẢN XÁC NHẬN: Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận Thanh Xuân

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo ISO (12 đơn vị)

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10976 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
17
MuaBán
Hồ Chí Minh36,5636,74
Hà Nội36,5636,76
Đà Nẵng36,5636,76
MuaBánCK
EUR26.231,126.967,326.310,1
JPY209,1219,5211,2
USD23.155,023.245,023.155,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629