UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

36 người đang online

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn quận

Thứ Tư 05 Tháng Mười Hai - 2018 11:28:51 SA

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Công văn số 2012/UBND-VP về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 26/11/2018, của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, UBND quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND 11 phường nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/11/2018. Trọng tâm chỉ đạo trực tiếp là việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. 

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại đơn vị mình quản lý. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định TTHC, khắc phục tình trạng quá hạn hồ sơ trong giải quyết TTHC, thực hiên nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi xảy ra hồ sơ chậm, muộn trong giải quyêt TTHC. Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân(18/01/2019 4:50 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Kim Giang(18/01/2019 4:45 CH)

Thông tin giới thiệu việc làm: thông tin số 1, tháng 1 năm 2019(14/01/2019 8:23 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Khương Đình(09/01/2019 8:28 SA)

Phổ biến kiến thức pháp luật đến khu dân cư(03/01/2019 10:23 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629