UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

624 người đang online

Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Thứ Hai 24 Tháng Mười Hai - 2018 10:2:48 SA

Ngày 21/12/2018, UBND quận tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đến các đơn vị dự toán, UBND 11 phường, các trường học công lập và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đơn vị hiệp quản, phối quản thuộc quận.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí trong Thường trực quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan phối quản, hiệp quản quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và kế toán các đơn vị được giao dự toán.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận đã công bố Quyết định số 4334/QĐ- UBND ngày 21/12/2018 của UBND quận giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị, phòng, ban, hội, đoàn thể, các trường học công lập, UBND 11 phường thuộc quận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2018, đồng thời chỉ rõ những hạn chế của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, các biện pháp khắc phục các hạn chế của năm 2018 để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo đúng nguyên tắc.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Quyết nghị của HĐND quận về các mục tiêu và chỉ tiêu năm 2019, UBND quận yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình cụ thể của đơn vị mình với mức phấn đấu cao nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách đã được giao.

Thực hiện chi ngân sách đúng mục đích, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường căn cứ các định mức chế độ quy định, quy chế chi tiêu nội bộ và nhiệm vụ được giao năm 2019 để phân bổ dự toán theo đúng số dự toán UBND quận giao về tổng mức và chi tiết theo mục lục ngân sách, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác chuyên môn và dành nguồn để thực hiện duy tu, bảo trì trụ sở, mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) để cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ; phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra thông báo kết quả phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” bằng các biện pháp, cụ thể, thực hiện nghiêm túc biên chế, định mức công chức, viên chức, hợp đồng lao động; các phòng ban chuyên môn và UBND 11 phường tăng cường công tác phối hợp trong các nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 01/2019 của UBND quận đánh giá kết quả công tác năm 2018; triển khai...(14/01/2019 5:10 CH)

Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức hội nghị lần thứ 17(13/01/2019 4:54 CH)

Tinh gọn, hiệu quả hơn sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy(06/01/2019 2:32 CH)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động: Cả hệ thống vào cuộc vì mục tiêu chất lượng phục vụ(31/12/2018 10:28 SA)

Hà Nội cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết nhiều vấn đề nóng(28/12/2018 4:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629