Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1671
Lượt truy cập trong tuần: 18259
Lượt truy cập trong tháng: 213658
Lượt truy cập trong năm: 213658
Tổng số truy cập: 2368190

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 của quận Thanh Xuân đạt 98%
Ngày đăng 07/01/2021 | 13:10  | Lượt xem: 55

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 của quận Thanh Xuân được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Theo đó, với phương châm: “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, UBND quận chỉ đạo 100% các phòng chuyên môn và UBND 11 phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020; triển khai tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, UBND quận thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trang thiết bị tại 11 phường; chỉ đạo các đơn vị và UBND 11 phường phân công, kiện toàn đầu mối kiểm soát TTHC đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Việc hỗ trợ cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC được thực hiện theo quy định. Đặc biệt, trong các cuộc họp giao ban thường kỳ, Lãnh đạo UBND quận luôn quan tâm, chỉ đạo về công tác kiểm soát TTHC và kiểm tra, rà soát các công việc liên quan đến kiểm soát TTHC.

Qua rà soát, số lượng TTHC được niêm yết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp quận là 224 thủ tục (trong đó có 71 DVC mức 2, 21 TTHC thực hiện DVC mức 3, 132 TTHC thực hiện DVC mức 4); cấp phường là 103 thủ tục (trong đó có 46 DVC mức 2, 01 TTHC thực hiện DVC mức 3, 57 TTHC thực hiện DVC mức 4). 100% các TTHC sau khi công bố được công khai theo quy định trên Cổng thông tin điện tử quận, tại bộ phận Một cửa quận và UBND 11 phường.

Kết quả giải quyết TTHC của toàn quận trong năm 2020 như sau:

Tại quận:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  7.761 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  7.643 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 75 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  43 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

Tại 11 phường:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  53.220 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  50.918 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 2.163 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  139 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

 Toàn quận đã giải quyết được 16.466 hồ sơ DVC mức độ 3 (tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC mức độ 3, 4 đạt 98%; trong đó: cấp quận 3.741 hồ sơ, cấp phường 12.725 hồ sơ); 129 hồ sơ DVC mức độ 4 (trong đó: cấp quận 40 hồ sơ, cấp phường 89 hồ sơ); 2.238 hồ sơ giải quyết trước hạn.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, năm 2020, quận Thanh Xuân đã thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường dây nóng (024.6253.9422), hòm thư góp ý (pkstthc_thanhxuan @hanoi.gov.vn), sổ đóng góp ý kiến. Trong năm, quận Thanh Xuân nhận được 01 thư cảm ơn của công dân, chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC của tổ chức, công dân nào.

Các phòng chuyên môn, UBND 11 phường trên đia bàn quận thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức về nội dung các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC và CCHC góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa đối với công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn quận. Chủ động liên hệ với Trung tâm hỗ trợ dịch vụ công Thành phố để kịp thời khắc phục lỗi phần mềm Một cửa. Kịp thời đăng tải các bài viết về CCHC, cập nhật TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử của quận/phường. Đồng thời, UBND quận đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc đưa tin, phản ánh những mặt tích cực, hiệu quả trong triển khai mô hình Một cửa, Một cửa liên thông tại quận.

Năm 2020, Quận đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình thực hiện liên thông TTHC “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” và “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế”, mô hình “Sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí tại Bộ phận Một cửa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi đến thực hiện các TTHC tại quận.

Triển khai tổ chức 03 hội nghị đối thoại giải quyết TTHC, trong đó mời các phòng chuyên môn của Quận, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận Thanh Xuân và khoảng 50 tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp quận tham dự.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC của Quận trong năm 2020 được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Các phòng ban, đơn vị đã nhận thức được vai trò của hoạt động kiểm soát TTHC, từ đó chất lượng việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên các lĩnh vực được nâng cao. Có sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động kiểm soát TTHC với CCHC. Việc rà soát các TTHC gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị; công tác kiểm soát TTHC được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Việc rà soát đơn giản hóa TTHC; việc công bố, công khai TTHC được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng về hình thức, tạo điều kiện cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân/.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?