Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1146
Lượt truy cập trong tuần: 40696
Lượt truy cập trong tháng: 28365
Lượt truy cập trong năm: 510805
Tổng số truy cập: 2665337

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Ngày đăng 08/02/2021 | 13:30  | Lượt xem: 125

Ngày 28/01/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, mục đích việc ban hành Kế hoạch nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Thành phố và Quận; tạo sự đồng thuận của người dân, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;  tuyên truyền làm tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của quận; tiếp tục lan tỏa mô hình CCHC thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, gương cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, hướng đến mục tiêu chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục đích trên, UBND quận sẽ tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các văn bản chỉ đạo của Quận về công tác CCHC. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công; lồng ghép tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn Quận, gương người tốt - việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC; chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tận tuỵ, chuyên nghiệp, thân thiện; kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Quận, từ đó khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận; tuyên truyền quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phúc đáp, giải trình các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ tổ chức, cá nhân về TTHC.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân trên địa bàn quận về trách nhiệm tham gia CCHC.

Tuyên truyền làm nổi bật mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận và cả nước; về các giá trị và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện CCHC trong bối cảnh hiện nay. Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền việc cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, trong đó có chất lượng dịch vụ hành chính công, lợi ích của việc giao dịch và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh đó, tuyên truyền để mọi người dân tham gia vào việc giám sát cải cách tài chính công như việc thực hiện khoán chi, giảm cơ cấu chi thường xuyên... Tuyên truyền để người dân góp ý, giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh như giáo dục, đào tạo, y tế, bảo hiểm, việc làm....

Tuyên truyền việc đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ công; đổi mới tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế và cải cách tiền lương; ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; thông tin về trách nhiệm, nội dung, thời gian, hình thức công khai, minh bạch của chính quyền các cấp cũng như thông tin về trách nhiệm và quyền lợi của người dân hỗ trợ, giám sát chính quyền các cấp thực hiện công khai, minh bạch.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?