Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 171
Lượt truy cập trong tuần: 29978
Lượt truy cập trong tháng: 319123
Lượt truy cập trong năm: 319123
Tổng số truy cập: 2473655

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân: Quý III/2020, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt 98,9%
Ngày đăng 28/09/2020 | 13:00  | Lượt xem: 159

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan, công tác kiểm soát TTHC quý III/2020 của quận Thanh Xuân được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, UBND quận chỉ đạo 100% các phòng chuyên môn và UBND 11 phường tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và triển khai tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, UBND quận thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trang thiết bị tại 11 phường. Chỉ đạo các đơn vị và UBND 11 phường phân công, kiện toàn đầu mối kiểm soát TTHC đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Việc hỗ trợ cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC được thực hiện theo quy định.

Qua rà soát, số lượng thủ tục hành chính được niêm yết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang thực hiện tại bộ phận Một cửa cấp quận là 221 thủ tục (trong đó có 85 DVC mức 2, 136 TTHC thực hiện DVC mức 4); cấp phường là 103 thủ tục (trong đó có 46 DVC mức 2, 01 TTHC thực hiện DVC mức 3, 57 TTHC thực hiện DVC mức 4). 100% các TTHC sau khi công bố được công khai theo quy định trên Cổng thông tin điện tử quận; tại bộ phận Một cửa quận và UBND 11 phường.

Kết quả giải quyết TTHC của toàn quận trong Quý III/2020 như sau:

Tại quận:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  2.126 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  2.075 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  51 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

Tại 11 phường:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  17.281 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  16.979 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  302 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

 Toàn quận đã giải quyết được 4.478 hồ sơ DVC mức độ 3 (tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC mức độ 3, 4 đạt 98,9%; trong đó: cấp quận 957 hồ sơ, cấp phường 3.521 hồ sơ); 61 hồ sơ DVC mức độ 4 (trong đó: cấp quận 20 hồ sơ, cấp phường 41 hồ sơ).

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC. Cùng đó, quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về mức độ tiện ích của phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp, tính năng tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, trong quý IV/2020, quận sẽ xây dựng kế hoạch triển khai 02 mô hình: thực hiện liên thông TTHC “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” và “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế”; mô hình sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí tại bộ phận Một cửa./.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?