Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 596
Lượt truy cập trong tuần: 40041
Lượt truy cập trong tháng: 125711
Lượt truy cập trong năm: 994698
Tổng số truy cập: 6333748

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Ngày đăng 25/12/2021 | 13:35  | Lượt xem: 256

Ngày 24/12/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 319/KH-HĐTĐKT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Theo nội dung Kế hoạch, quận tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2022, quận sẽ tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước như: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của quận trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 như:

- Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”: Thi đua thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và biện pháp phòng, chống dịch. Xây dựng và thwucj hiện nghiêm tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

- Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”: Xem xét, cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí các huyện ngoại thành xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo chung của Thành phố.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo chuẩn nghèo mới của Thành phố, hỗ trợ các đối tượng không có khả năng lao động, các hộ cận nghèo, thoát nghèo bền vững.

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”: Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá của quận và của từng đơn vị; phấn đấu hằng năm tối thiểu 15% công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, trong đó ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

- Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng: Tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”gắn với thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả, đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai hiệu quả Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; thi đua “An toàn thực phẩm”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”... góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của quận.

Cùng với đó, quận tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992-2022), tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội của quận.

Để có cơ sở xét khen thưởng năm 2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận yêu cầu các đơn vị lựa chọn đăng ký hình thức thi đua (Đối với tập thể: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Thành phố, Bằng khen của Thành phố, Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến. Đối với cá nhân: Bằng khen của Thành phố, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến). Các đơn vị gửi văn bản kèm danh sách đăng ký thi đua năm 2022 về phòng Nội vụ quận trước ngày 30/01/2022. Sau thời gian trên, nếu đơn vị nào không gửi bản đăng ký thi đua được hiểu là không có nhu cầu về thi đua, khen thưởng năm 2022./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?