Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 322
Lượt truy cập trong tuần: 36806
Lượt truy cập trong tháng: 181683
Lượt truy cập trong năm: 2534283
Tổng số truy cập: 4688815

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng 24/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 128

Ngày 18/6/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa cấp quận và UBND các phường nhằm cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân đến năm 2025.

Nhằm đạt được mục tiêu Chỉ số SIPAS của quận Thanh Xuân năm 2023 đạt trên 90%; đến năm 2025 đạt trên 95%, UBND quận giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tích cực thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định Chỉ số hài lòng hàng năm của Quận tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân.

Cùng đó, nghiên cứu mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của quận, phường dễ dàng, nhanh chóng. Nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa cấp quận, phường để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc.

Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung TTHC, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng TTHC tại Bộ phận Một cửa quận, phường, Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử các phường.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề nghị đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp công chức vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong quá trình thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Tiếp tục công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức.

Ngoài ra, triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ công tại cơ quan hành chính quận, phường đảm bảo nghiêm túc, trung thực, đúng quy định (quá trình chọn mẫu điều tra xã hội học; phát, thu phiếu; tổng hợp kết quả) và công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận kết quả khảo sát.

Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

UBND quận yêu cầu Kế hoạch được triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị có giải quyết TTHC trong đó trọng tâm là UBND các phường; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với kết quả Chỉ số hài lòng được UBND Thành phố, UBND quận công bố hằng năm; kết quả Chỉ số hài lòng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng lực chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?