Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 427
Lượt truy cập trong tuần: 2380
Lượt truy cập trong tháng: 115046
Lượt truy cập trong năm: 2701324
Tổng số truy cập: 4855856

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Ngày đăng 11/10/2021 | 16:30  | Lượt xem: 31

Ngày 11/10/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND quận và các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường năm 2021; giúp UBND quận phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót cho các năm tiếp theo.

Nội dung xác định chỉ số CCHC đối với quận thực hiện theo Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Đối với việc xác định chỉ số CCHC các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường: Ban hành khung tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường; thành lập Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC cấp quận; triển khai văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số các cơ quan, đơn vị (trong tháng 11/2021). Tổng hợp báo cáo chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường; quy đổi điểm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức sang điểm điều tra xã hội học đối với các phường (tháng 12/2021). Tổng hợp, họp Hội đồng thẩm định trình UBND quận phê chuẩn, công bố kết quả chỉ số CCHC các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường năm 2021, báo cáo UBND Thành phố, Sở Nội vụ (tháng 01/2022).

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?