Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1334
Lượt truy cập trong tuần: 3380
Lượt truy cập trong tháng: 228893
Lượt truy cập trong năm: 1111043
Tổng số truy cập: 3265575

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân triển khai thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
Ngày đăng 21/03/2021 | 09:07  | Lượt xem: 353

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, ngày 09/3/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của quận. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của quận. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; lan tỏa sâu rộng những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận.

Để đạt mục đích trên, quận sẽ triển khai thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển của Thủ đô và của quận; thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn; tuyên truyền về kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai Bộ phận Một cửa, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp...

UBND quận yêu cầu việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cần thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát TTHC với thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Sử dụng nhiều hình thức thông tin để giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; huy động nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?