Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 502
Lượt truy cập trong tuần: 33914
Lượt truy cập trong tháng: 150250
Lượt truy cập trong năm: 1401794
Tổng số truy cập: 3556326

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quý I năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 của quận Thanh Xuân đạt 98,9%
Ngày đăng 08/04/2021 | 18:13  | Lượt xem: 424

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I năm 2021 của quận Thanh Xuân đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua rà soát, số lượng TTHC được niêm yết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận Một cửa) cấp quận là 226 thủ tục (trong đó có 39 DVC mức 2; 22 TTHC thực hiện DVC mức 3; 165 TTHC thực hiện DVC mức 4). 100% các TTHC sau khi công bố được công khai theo quy định trên Cổng thông tin điện tử quận, tại bộ phận Một cửa quận và UBND 11 phường.

Kết quả giải quyết TTHC của toàn quận trong quý I năm 2021 như sau:

Tại quận:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  1.132 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  1.071 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  61 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

Tại 11 phường:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  8.641 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  8.237 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết: 404 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

Toàn quận đã giải quyết được 3.225 hồ sơ DVC mức độ 3 (tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC mức độ 3, 4 đạt 98,9%; trong đó: cấp quận 613 hồ sơ, cấp phường 2.612 hồ sơ); 29 hồ sơ DVC mức độ 4 (trong đó: cấp quận 13 hồ sơ, cấp phường 16 hồ sơ).

Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch bệnh được quận thực hiện chủ động, nghiêm túc theo chỉ đạo của Thành phố. Tại Bộ phận Một cửa của quận và 11 phường đều bố trí điểm quét mã QR, khu vực đo thân nhiệt, cung cấp nước sát khuẩn để công dân và tổ chức sử dụng khi đến làm việc, thực hiện TTHC; 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, các Sở, ban ngành trong công tác kiểm soát TTHC, kịp thời triển khai thực hiện tại đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tiếp tục rà soát đánh giá TTHC kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC; đồng thời, rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó xác định rõ trách nhiệm từng phòng, ban, đơn vị tham gia giải quyết. Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn nâng cao nhận thức về mức độ tiện ích của phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp, tính năng tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, đảm bảo việc giải quyết các TTHC theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại quận./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?