Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 456
Lượt truy cập trong tuần: 2661
Lượt truy cập trong tháng: 115327
Lượt truy cập trong năm: 2701605
Tổng số truy cập: 4856137

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quý III năm 2021, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của quận Thanh Xuân đạt 99,9%
Ngày đăng 01/10/2021 | 16:00  | Lượt xem: 99

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy - HĐND - UBND quận, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý III năm 2021 của quận Thanh Xuân vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 11 phường đã tích cực quán triệt tới các bộ, công chức về nội dung các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC và CCHC góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa đối với công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn. Kịp thời đăng tải các bài viết về CCHC, cập nhật TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử quận/phường. Đồng thời, quận đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc đưa tin, phản ánh những mặt tích cực, hiệu quả trong triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông tại quận.

Qua rà soát, số lượng TTHC được niêm yết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận là 231 thủ tục, trong đó: 42 TTHC thực hiện DVC mức 2; 5 TTHC thực hiện DVC mức 3; 184 TTHC thực hiện DVC mức 4 (triển khai theo đúng lộ trình của UBND thành phố Hà Nội).

Kết quả giải quyết TTHC của toàn quận trong quý III năm 2021 như sau:

Tại quận:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  1.111 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  1.068 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết:  43 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  0 hồ sơ;

Tại 11 phường:

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:  8.671 hồ sơ;

- Số hồ sơ giải quyết đúng hạn:  8.393 hồ sơ;

- Số hồ sơ đang giải quyết: 275 hồ sơ;

- Số hồ sơ chậm muộn:  3 hồ sơ (do lỗi phần mềm Một cửa dùng chung 3 cấp, không thể vào xử lý hồ sơ được);

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, các Sở, ban ngành trong công tác kiểm soát TTHC, kịp thời triển khai thực hiện tại đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tiếp tục rà soát đánh giá TTHC kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC; đồng thời, rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó xác định rõ trách nhiệm từng phòng, ban, đơn vị tham gia giải quyết. Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn nâng cao nhận thức về mức độ tiện ích của phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp, tính năng tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, đảm bảo việc giải quyết các TTHC theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại quận./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?