Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1579
Lượt truy cập trong tuần: 17176
Lượt truy cập trong tháng: 212574
Lượt truy cập trong năm: 212574
Tổng số truy cập: 2367106

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

15 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Quận Thanh Xuân năm 2021
Ngày đăng 11/01/2021 | 08:00  | Lượt xem: 181

Quyết tập thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chủ đề công tác năm 2021:
"Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", ngày 31/12/2021, Ban thường vụ quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/QU về Tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án công tác của Quận ủy (giai đoạn 2020 - 2025), nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Với mục đích nhằm tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả 03 chương trình, 03 đề án công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận giai đoạn 2020 - 2025; tạo sự thống nhất và cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá theo từng năm và cả nhiệm kỳ, Ban thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trọng tâm là chuyên đề năm 2021; việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố Hà Nội về "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 -  28/12/2021).

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác đảm bảo trật tự đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận theo nội dung Nghị quyết số 06-NQ/QU ngày 05/10/2016 của Ban thường vụ Quận và Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND của HĐND quận.

3. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND 2 cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

4. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 20/4/2007 về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" trên địa bàn các phường thuộc quận.

5. Tập trung công tác thu ngân sách năm 2021, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Thành phố giao

6. Hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch, dự án đường vào 3 trường trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam.

7. Tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ dân phố văn hóa, Khu dân cư văn hóa "5 không" trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2021.

8. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát triển Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 - 2025.

9. Triển khai Đề án "Phát triển sự nghiệp Y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 - 2025” năm 2021.

10. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối ANCT-TTATXH trên địa bàn quận, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND 02 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Triển khai Kế hoạch tiếp tục giải quyết các tồn tại bất cập trong quản lý các khu chung cư; thực hiện tốt công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

12. Triển khai thành công  thí điểm mô hình Chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Thành phố.

13. Triển khai Đề án công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025; kết hợp đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

14. Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tổ chức các hoạt động hiệp thương, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND 02 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch "Tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Ban Tuyên giáo Quận ủy

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?