Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 370
Lượt truy cập trong tuần: 28638
Lượt truy cập trong tháng: 114308
Lượt truy cập trong năm: 983295
Tổng số truy cập: 6322345

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2022: Hướng dẫn viết bài tham gia Cuộc thi “Viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”
Ngày đăng 06/05/2022 | 11:00  | Lượt xem: 230

Ngày 06/5/2022, Trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tháng 4/2022 với nội dung Hướng dẫn viết bài tham gia Cuộc thi “Viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Vương Thị Vân Khánh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận chủ trì Hội nghị. Tham dự có Tiến sỹ Lê Thị Chiên - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời là Báo cáo viên của Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên cấp quận; Bí thư và cán bộ phụ trách Tuyên giáo các cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; Ban chỉ đạo 35 và cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 quận; Cộng tác viên dư luận xã hội; Chuyên viên các Ban xây dựng đảng Quận ủy.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Thị Chiên - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai cụ thể các nội dung của Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Học viện CTQG Hồ Chí Minh về “Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022” với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiến sỹ Lê Thị Chiên - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Tiến sỹ Lê Thị Chiên cũng đã hướng dẫn nội dung về kỹ năng, kinh nghiệm viết bài để tham gia cuộc thi, hình thức của bài dự thi cũng như yêu cầu của một bài viết như: độ dài, bố cục, các luận cứ, văn phong, lập trường, quan điểm của người viết cũng như cách sưu tầm và trích dẫn tài liệu tham khảo...

Đồng chí Vương Thị Vân Khánh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đã phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vương Thị Vân Khánh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đã phát biểu quán triệt về công tác triển khai và hưởng ứng cuộc thi đối với các cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy cũng như đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH quận với mong muốn thông qua Cuộc thi nhằm hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng và nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?