CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Ngày 28/10/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 1704/UBND-VP về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
30/10/2020
Thông báo số 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo (tại Phiên họp số 68)
25/10/2020