CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

# Số GP Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng/chiều cao DT tầng 1 (m2) Tổng DT (m2)
1 777 05/12/2018 Nguyễn Tự Hanh Nguyễn Thị Phương Số 102 nhà B20 TT Kim Giang P. Kim Giang 03 tầng + tầng tum/11,7m 58,3 197,7
2 776 05/12/2018 Phạm Việt Long Nguyễn Quỳnh Như Tổ 5 cụm 3 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng tum/14,7m 39,8 184,2
3 775 05/12/2018 Phạm Thị Thoa Tổ 6 Ninh Mỹ - P. Nhân Chính 04 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/14m 30 146,8
4 774 04/12/2018 Lê Văn Nhân Nguyễn Thị Hương Lan Số 19 ngõ 358 Bùi Xương Trạch P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 30 128,4
5 772 30/11/2018 Đặng Đức Đông, Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Hồng Quang, Đặng Huyền Hằng Tổ 6 cụm 2 - P. Hạ Đình 05 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/17,2m Phần XD có thời hạn tầng 1: 7,5m2; tầng 2,3,4: 3 x 13,75m 2= 41,25m2 91,6 546,25
6 771 30/11/2018 Lê Quang Sơn Số 4 ngõ 63 Trường Chinh P. Phương Phương Liệt 04 tầng + tum thang/14,9m 51 219,1
7 770 30/11/2018 Trần Mạnh Hà Trần Thị Nguyệt Tổ 4 cụm Ninh Mỹ - P. Nhân Chính 04 tầng + tum thang/13,2m 48 216,1
8 769 30/11/2018 Trần Đức Hải Tổ 4 cụm Ninh Mỹ - P. Nhân Chính 04 tầng + tum thang/13,2m 46,7 203,8
9 768 30/11/2018 Nguyễn Văn Cúc Lê Thị Mưu Tổ 7 cụm 1 - P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 40,5 170,6
10 767 29/11/2018 Đỗ Đức Dũng Số 6 ngõ 80/48 Hoàng Đạo Thành (102-A14 cũ) - P. Kim Giang 04 tầng + tầng tum/16,1m 30 138
11 766 29/11/2018 Đỗ Đức Dũng Số 6 ngõ 80/48 Hoàng Đạo Thành (102-A14 cũ) - P. Kim Giang 04 tầng + tầng tum/16,1m 32 147
12 765 29/11/2018 Nguyễn Xuân Sắc Lê Thị Anh Số 92 Lê Trọng Tấn P. Khương Mai 06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/22m 68,53 493,21
13 764 29/11/2018 Nguyễn Văn Hội Trần Thị Thanh Mai EP7C cụm E10 - P. Thanh Xuân Bắc Phụ lục điều chỉnh GP số 630-2018/GPXD ngày 01/10/2018 05 tầng + tum thang/18m (Bổ sung thêm tầng 5: 56,6m2; tum thang: 19,7m2;chiều cao CT tăng 2,6m) . 76,3
14 763 29/11/2018 Phạm Chí Phương Trần Minh Thanh Tổ 5 cụm 3 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng tum/14,7m 30,1 140,4
15 762 28/11/2018 Trịnh Quang Thanh Căn hộ 6 (08 cũ) nhà C4 TT Bộ GDĐT P. Phương Liệt 04 tầng + tum thang/12,6m 27 115,07
16 761 28/11/2018 Nguyễn Huy Cơ Nguyễn Thị Kim Yến Tổ 3 cụm Ninh Phúc - P. Nhân Chính 58 ngách 144/4 Quan Nhân 06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/20,2m 80,7 554,7
17 760 28/11/2018 Phạm Thị Kim Dung Tổ 18 cụm 4 - P. Hạ Đình 04 tầng + tum thang/12,3m 53,4 233,8
18 759 28/11/2018 Đoàn Anh Dũng Căn hộ 104 - Nhà dãy 18 TT Công ty cơ khí HN - P. Thượng Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 47,9 198,9
19 758 27/11/2018 Ngô Phạm Lợi Trần Thị Hợp Số 326 tổ 20B Nguyễn Trãi P. Thanh Xuân Trung Cải tạo, bổ sung 04 tầng + tum thang/14,8m . 139,3
20 757 27/11/2018 Nguyễn Minh Hùng Phạm Thị Kiều Nhà D3 TT Vacvina - P. Nhân Chính (Phố Lê Văn Thiêm) 06 tầng + tum thang/18,7m 50,2 315,9