CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

# Số GP Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng/chiều cao DT tầng 1 (m2) Tổng DT (m2)
1 657 09/10/2018 Ngô Tuấn Anh Lê Thị thúy Hằng Tổ 5 cụm 4 - P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 51,2 217,8
2 656 08/10/2018 Phạm Thiện Chiến Số 51 ngách 72/125 Quan Nhân P. Nhân Chính 02 tầng/7,32m 44,1 91,5
3 655 08/10/2018 Phạm Thanh Hải Nguyễn Thị Hiền Số 01 ngách 198/3 Lê Trọng Tấn P. Khương Mai 05 tầng + tum thang/15,3m 52,7 276,49
4 653 04/10/2018 Đinh Thị Thúy Nga Tổ 1 cụm Giáp Nhất - P. Nhân Chính 04 tầng + tầng tum/15,3m 37,2 171,1
5 652 04/10/2018 Nguyễn Thị Bích Nguyễn Quốc Bắc Tổ 3 cụm 5 P. Khương Đình 02 tầng + tum thang/6,6m 67 153,5
6 651 04/10/2018 Đỗ Thị Mai Nguyễn Thái Điềm Tổ 4 cụm Đoàn Kết - P. Nhân Chính 04 tầng + tum thang/12,4m 222,2 987,5
7 650 04/10/2018 Bùi Thị Nghệ, Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Anh Bản Số 60 phố Cự Lộc - P. Thượng Đình 04 tầng + tum thang/15m 62,3 291,4
8 649 04/10/2018 Nguyễn Tiến Dũng Vũ Thị Thu Hà Tổ 3 cụm Đình - P. Nhân Chính 05 tầng + tum thang/15,3m 54,4 288,4
9 648 04/10/2018 Nguyễn Thị Thu Huyền Số 11 ngõ 145 phố Quan Nhân P. Nhân Chính 05 tầng + tum thang/15,3m Phần dtxd có thời hạn tầng 1,2,3,4: 7,1m2x4= 28,4m2 60,7 312
10 646 03/10/2018 Nguyễn Đức Tâm Tổ 3 cụm 4 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng tum/14,7m 32,3 150,1
11 645 03/10/2018 Nguyễn Đức Tâm Tổ 3 cụm 4 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng tum/14,7m 33 152,8
12 644 03/10/2018 Nguyễn Đức Tâm Tổ 3 cụm 4 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng tum/14,7m 34,5 159,1
13 643 03/10/2018 Nguyễn Đức Tâm Tổ 3 cụm 4 - P. Khương Đình 04 tầng + tầng lửng/14,2m 34,5 160
14 642 03/10/2018 Lê Văn Thạch Tổ 4 cụm 1 - P. Khương Đình 05 tầng + tum thang/15,6m 64,75 342,75
15 641 02/10/2018 Lê Bảo Số 58 Nguyễn Viết Xuân P. Khương Mai 06 tầng + tầng lửng + tum thang/20,4m 65,5 471,7
16 640 02/10/2018 Lê Ngọc Lương Thái Thị Lịch Số 10 ngõ 158 Hoàng Văn Thái P. Khương Mai 05 tầng + tum thang/16,8m 70,3 372,58
17 639 02/10/2018 Ngô Tiến Duy Lê Thị Duyên Số 01 ngách 164/100 Vương Thừa Vũ P. Khương Trung 04 tầng + tầng tum/15m 54 255,73
18 638 02/10/2018 Quách Đông Xuân Nguyễn Thị Hợi Tổ 4 cụm 1 - P. Hạ Đình 04 tầng + tầng tum/15,1m 27,9 125
19 637 01/10/2018 Nguyễn Văn Hiển Lê Thị Hoàng Vân Số 267 Khuất Duy Tiến P. Nhân Chính 05 tầng + 01 tầng lửng + tum thang/17,2m 41,6 247,4
20 636 01/10/2018 Nguyễn Thúy Quỳnh Lương Ngọc Khuê Số 29 khu TT X16 - tổ 83 - P. Khương Trung (cuối ngõ 93 H V Thái đường Nam Hồng) 01 tầng/4,05m 39,11 39,11