CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

# Số GP Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng/chiều cao DT tầng 1 (m2) Tổng DT (m2)
1 161 16/03/2012 Dương Thị Kim Phương tổ 2 cụm 5 Khương Đình 5 tầng+tum/17,4m 42,24 211.2
2 157 16/03/2012 Nguyễn Viết Chính 33 ngõ 126 Khương Trung Khương Trung 2 tầng có tầng tum/9,3m 28,6 76.19
3 152 16/03/2012 Lê Hưng Nguyễn Anh Thư 23 ngách 29/4 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Bắc 2 tầng/6m 70 100
4 147 14/03/2012 Nguyễn Thị Thành Trung số 52 ngõ 30 Phan Đình Giót Phương Liệt 02 tầng/6,6m 17 34
5 142 14/03/2012 Phạm Văn Tuấn Ngô Thị Hường tổ 3 cụm 3 Nguyễn Trãi Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 48,5 194
6 136 14/03/2012 Vũ Hồng Khuê Vũ Thị Bình số 269C ngõ 35 Khương Hạ Khương Đình 2 tầng có tum thang/6,9m 22,1 44.2
7 569 16/06/2011 Phùng Thị Khương Số 100 ngõ 129 Nguyễn Trãi Thượng Đình Gia hạn GPXD số 586/2010 ngày 14/6/2010 . .
8 564 09/06/2011 Nguyễn Bá Hùng Tổ 5 cụm 1 Khương Đình 5 tầng+tum thang/19,8m 84,08 459,48
9 560 09/06/2011 Mai TháI Phiên Lê Thị Linh Số 37 ngách 3/1 Cù Chính Lan Khương Mai 3 tầng/10,2m 24,8 74,40
10 555 09/06/2011 Trịnh Văn Chinh Nghiêm Thị Tuyết Số 321 tổ 6 Khương Trung 3 tầng+tum thang/13,5m 47,5 173,60
11 550 06/06/2011 Phạm Hồng Tuyến Lê Thị Duyên Số 147 tổ 10 Khương Trung Khương Trung 3 tầng+tum thang/12,3m 36,45 131,81
12 900 27/12/2011 Lê Duy Thiên Nguyễn Thu Hương số 07 ngõ 49 Triều Khúc Thanh Xuân Nam 3 tầng/10,2m 89,3 267,90
13 895 27/12/2011 Nguyễn Sỹ Nghị Trần Thị Luyện số 51 ngõ 44 Triều Khúc Thanh Xuân Nam 3 tầng +01tum/11,7m 36,1 133,80
14 889 19/12/2011 Nguyễn Minh Cường Số 24 ngách 132/64 Khương Trung Khương Trung Gia hạn Gp số 1164-2010/GPXD . .
15 884 12/12/2011 Nguyễn Mạnh Kiên Nguyễn Thị Cam số 03 ngõ 12 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai 3 tầng + tum/11,5m 30,3 106,60
16 878 09/12/2011 Lê Quang Huy Số 272 Khương Đình Hạ Đình 6 tầng + tum/19,8m (không tính tum) 145,2 903,70
17 849 09/11/2011 Vũ Thị Thủy Căn hộ 21 A15 TTQĐ X20 Phương Liệt 2 tầng + tum/9,3m 23,4 64,38
18 844 03/11/2011 Nguyễn Thị Láng Số 3/23 ngõ 26 Phương Liệt 3 tầng + tum/13m 33,37 122,80
19 840 01/11/2011 Nguyễn Văn Các Số 19 ngách 64/26 Phan Đình Giót Phương Liệt 3 tầng/12m 46,37 139,11