CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

# Số GP Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng/chiều cao DT tầng 1 (m2) Tổng DT (m2)
1 65 15/02/2019 Phạm Quang Minh Đào Anh Tuyết Số 15 ngách 144/4 Quan Nhân P. Nhân Chính 05 tầng + tum thang/15,3m Phần dtxd có thời hạn tầng 1: 11,9m2; tầng 2,3,4: 3 x 13,7m2 = 41,1m2 61,2 340,7
2 64 12/02/2019 Hoàng Đức Thắng Phạm Thị Minh Hải Tổ 7 cụm 1 - P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 32 137,5
3 63 12/02/2019 Hoàng Đức Thắng Phạm Thị Minh Hải Tổ 7 cụm 1 - P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 36 153
4 61 12/02/2019 Nguyễn Văn Giang Phan Lệ Hằng Số 4 ngõ 179 phố Khương Trung P. Khương Trung 04 tầng + tum thang/15m 36,1 153,9
5 60 31/01/2019 Đỗ Quang Vinh Bùi Thị Dần Số 6 ngách 155/74 Trường Chinh P. Phương Liệt 04 tầng + tum thang/15m 53,69 221,92
6 59 31/01/2019 Nguyễn Văn Vỵ Nguyễn Thị Bảo Hợp Số 10 ngách 192/19 phố Phương Liệt P. Phương Liệt 03 tầng + 01 tầng lửng + tum thang/13,6m 50 200,78
7 58 31/01/2019 Phạm Thanh Quân Phạm Thùy Dương Tổ 7 cụm 1 - P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 31 133
8 57 31/01/2019 Vũ Hòa Bình Đỗ Thị Song Loan Khu TT B15 Bộ Công an P. Nhân Chính 06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/21,1m 63,2 459,2
9 55 30/01/2019 Nguyễn Thị Thu Lê Văn Phủng Số 161 Nguyễn Ngọc Nại P. Khương Mai 06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tầng hầm + 01 tum thang/22,8m 95,7 692,2
10 54 30/01/2019 Phan Luyến Đặng Thị Lan Phương Số 152 Lê Trọng Tấn P. Khương Mai 06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tầng hầm + 01 tum thang/22,8m 97,5 675
11 53 30/01/2019 Lã Văn Tuấn Trần Thị Cúc Tổ 4 cụm Chùa Quan Nhân P. Nhân Chính 04 tầng + tum thang/12,6m 55,5 238,2
12 51 30/01/2019 Nguyễn Hồng Thủy Trịnh Thu Hiền Số 3B ngách 71/82 Hoàng Văn Thái P. Khương Trung 05 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/17,4m 67,5 401
13 50 30/01/2019 Nguyễn Thị Thanh Chu Hồng Thắng Số 60 ngõ 140 Khuất Duy Tiến P. Nhân Chính 05 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/17,15m, Phần CTXD có thời hạn tầng 1,2,3,4: 4 x 3,5m2 = 14m2 40,1 240,2
14 49 30/01/2019 Nguyễn Thúy Mai Số 2 ngách 192/66 Lê Trọng Tấn P. Khương Mai 05 tầng/15,6m 62,5 294,1
15 48 29/01/2019 Hà Tiền Tiến Số 300 đường Giải Phóng P. Phương Liệt Gia hạn GPXD lần 2 số 91-2017/GPXD ngày 24/02/2017 04 tầng + tum thang/12,6m 30 137
16 47 28/01/2019 Nguyễn Đức Diện Phạm Thu Hiền Số 8 ngõ 29 Khuất Duy Tiến P. Thanh Xuân Bắc 05 tầng + tum thang/15,3m 53,7 284,5
17 46 28/01/2019 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Văn Hòa Tổ 6 cụm 2 - P. Hạ Đình 05 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/17,7m 57,6 328,5
18 45 28/01/2019 Nguyễn Mạnh Hùng Ngô Thị Thức Tổ 9 cụm 2 - P. Hạ Đình 05 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum thang/17,7m 68 394,4
19 44 28/01/2019 Lê Sỹ Cương Tổ 2 cụm Chùa - P. Nhân Chính 04 tầng + tum thang/12,3m 37 158,5
20 43 28/01/2019 Lý Mai Phúc Dương Thị Liên Tổ 1 cụm 2 - P. Khương Đình 05 tầng + tum thang/15,3m Phần dtxd có thời hạn tầng 1,2,3,4: 4 x 8,6m2 = 34,4m2 50,7 256,9