CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

# Số GP Ngày cấp Chủ đầu tư Địa chỉ cấp phép Số tầng/chiều cao DT tầng 1 (m2) Tổng DT (m2)
1 688 23/10/2018 Đỗ Đăng Bình Nguyễn Thị Nhung Số 8 ngách 42/62 Triều Khúc P. Thanh Xuân Nam 04 tầng + tum thang/15m 70,1 303,85
2 687 23/10/2018 Phạm Thiị Phương Nguyễn Văn Đức Số 193 ngõ 69A Hoàng Văn Thái P. Khương Mai 04 tầng + tầng tum/16,2m 59,7 274,8
3 686 22/10/2018 Nguyễn Minh Hải Tổ 13a cụm 3 - P. Hạ Đình 04 tầng + tầng tum/16m 34 151
4 685 22/10/2018 Đinh Ngọc Sơn Tổ 11C - P. Thượng Đình 04 tầng/12,6m 22,5 90
5 268 26/04/2019 Trần Văn Dũng, Trần Quỳnh An Số 17 hẻm 86/16/1 Tô Vĩnh Diện P. Khương Trung Cải tạo, sửa chữa 03 tầng + tầng tum/12,8m . 15,3
6 267 26/04/2019 Bùi Thị Bích Ngọc Số 73D ngõ 1 Bùi Xương Trạch P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/13m 64,8 277,2
7 266 26/04/2019 Kiều Thanh Thuận Phạm Minh Khai Số 165 ngõ 69A Hoàng Văn Thái P. Khương Mai 04 tầng + tum thang/12,6m 42 222
8 265 26/04/2019 Đỗ Thị Tám Tổ 10 - P. Thanh Xuân Trung (Số 66 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng) 05 tầng + tầng lửng + tum thang/17,2m 47,3 284,83
9 264 26/04/2019 Vũ Thị Đức Hạnh Đinh Kim Hùng Số 50 ngõ 53 Quan Nhân P. Nhân Chính Cải tạo, bổ sung 05 tầng + tum thang/18,8m . 287,5
10 263 25/04/2019 Nguyễn Văn Đồng Phạm Thị Cúc Số 30 khu C TT viện KT-PKKQ P. Khương Trung 04 tầng + tum thang/15m 42,3 181,7
11 262 25/04/2019 Kiều Thanh Thuận Phạm Minh Khai Số 165 ngõ 69A Hoàng Văn Thái P. Khương Mai 05 tầng + tum thang/15,6m 42 222
12 261 25/04/2019 Tạ Thị Kim Loan Đặng Thành Công (đã chết) Số 84 ngõ 30 Phan Đình Giót P. Phương Liệt 03 tầng/9m 58,1 174,3
13 260 25/04/2019 Phạm Trung Hà Số 30 ngách 155/74 Trường Chinh P. Phương Liệt 04 tầng + tầng tum/15,87m 40 178,25
14 259 25/04/2019 Phạm Hồng Hoàn Nguyễn Thị Thúy Số 67 ngõ 111 Trường Chinh P. Phương Liệt 03 tầng + tum thang/9,3m 27,3 92,01
15 258 24/04/2019 Đặng Thị Hương Trần Công Nho Số 10/81 Tô Vĩnh Diện P. Khương Trung 04 tầng + tầng tum/14,7m 28,2 130,8
16 257 24/04/2019 Trần Việt Phương Nguyễn Hồng Hạnh Tổ 2 cụm Sòi - P. Nhân Chính (41 ngõ 125 Hoàng Ngân) 04 tầng + tum thang/13,2m 75,2 322,1
17 256 24/04/2019 Nguyễn Thị Thanh Hường Nguyễn Văn Thủy Tổ 24 khu vực Kiến Thiết P. Nhân Chính (43 ngõ 125 Hoàng Ngân) 02 tầng/6,75m 80 163,8
18 255 24/04/2019 Bạch Đăng Toàn Nguyễn Thị Ngọc Minh Số 389 Trường Chinh P. Khương Trung 04 tầng + tum thang/14,9m 46,63 199,12
19 254 24/04/2019 Nguyễn Xuân Việt Đinh Thị Luồn Số 17A hẻm 1/62/24 Bùi Xương Trạch P. Khương Đình 04 tầng + tum thang/12,6m 83,3 356,5
20 253 23/04/2019 Nguyễn Thị Kim Thanh Nguyễn Quốc Tuấn Căn 1 nhà N4 TT Binh đoàn 12 tổ 48 - T63 phường Kim Giang (13 ngách 20/3 đường Kim Giang) 04 tầng + tum thang/15m 29,7 125,7