Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1402
Lượt truy cập trong tuần: 4953
Lượt truy cập trong tháng: 230466
Lượt truy cập trong năm: 1112616
Tổng số truy cập: 3267148

HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng bộ phường Thượng Đình khẩn trương triển khai, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 08/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 2433

Thực hiện Kế hoạch số 148-KH/QU, ngày 23/7/2019 của Quận ủy Thanh Xuân về triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI; dự kiến, trong 02 ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2020, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thượng Đình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Với tinh thần:“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Thượng Đình phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI.

Nhằm đảm bảo thành công của Đại hội, thời gian qua, Đảng ủy phường Thượng Đình chú trọng chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy Thanh Xuân, chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng.

 Đại hội Chi bộ Cơ khí 1B, nhiệm kỳ 2020-2022 thuộc Đảng bộ phường Thượng Đình

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận; với quyết tâm cao, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các nội dung công tác đã đề ra: Hạ tầng cơ sở xã hội được đầu tư, nâng cấp, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hơn; công tác thu, chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo cho nhu cầu chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung chăm lo ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững, tích cực phòng chống trấn áp các loại tội phạm, trật tự an toàn giao thông có tiến bộ, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu. MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn tổ chức, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên. Đoàn kết trong đảng được củng cố, các cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, động viên được đa số đảng viên tham gia công tác địa phương, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ. Qua 5 năm thực hiện, các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XII đề ra cơ bản đến nay đã hoàn thành thắng lợi.

Với những kết quả nổi bật đạt được, cùng với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chắc chắn Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thượng Đình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp.

 

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?