Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 220
Lượt truy cập trong tuần: 24155
Lượt truy cập trong tháng: 313301
Lượt truy cập trong năm: 313301
Tổng số truy cập: 2467833

HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
Ngày đăng 30/10/2020 | 16:00  | Lượt xem: 408

Ngày 29/10/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTGQU về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận về lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đơn vị kịp thời chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo bầu không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây

                                                                               Ban Tuyên giáo Quận ủy

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?