Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 429
Lượt truy cập trong tuần: 8112
Lượt truy cập trong tháng: 88654
Lượt truy cập trong năm: 365528
Tổng số truy cập: 393028

HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Quận Thanh Xuân chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội cựu Thanh niên xung phong các cấp
Ngày đăng 11/06/2020 | 17:00  | Lượt xem: 140

Để tổ chức thành công Đại hội Hội cựu TNXP các cấp, ngày 10/6/2020, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 849/UBND-NV về việc tổ chức Đại hội Hội cựu TNXP cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Hội cựu TNXP quận Thanh Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo nội dung văn bản, UBND quận đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Hội cựu TNXP quận tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Hội cựu TNXP; mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác tổ chức Đại hội.

2. Phòng Nội vụ phối hợp với Hội cựu TNXP quận hướng dẫn UBND các phường (Hội cựu TNXP phường) công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và phương án nhân sự cụ thể, trình UBND quận quyết định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị bảo đảm kinh phí tổ chức thành công Đại hội cấp quận và cơ sở.

4. UBND 11 phường chịu trách nhiệm trước UBND quận về kết quả Đại hội Hội cựu TNXP phường; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và kinh phí cho Hội cựu TNXP các phường tổ chức thành công Đại hội.

5. Hội cựu TNXP quận:

- Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho công tác tổ chức Đại hội cấp quận, báo cáo trình lãnh đạo UBND quận và Hội cựu TNXP Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với UBND 11 phường hướng dẫn Hội cựu TNXP các phường rà soát, lập danh sách hội viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, uy tín, sức khỏe và quy định về độ tuổi theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về độ tuổi tham gia công tác Hội, báo cáo Đảng ủy phường để giới thiệu tham gia ứng cử (xong trước ngày 30/6/2020).

* Về thời gian tổ chức Đại hội:

- Cấp phường: Hoàn thành xong trước ngày 30/9/2020;

- Cấp quận: Hoàn thành trong quý IV/2020./.

 

Tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?