LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Ngày đăng 31/03/2021 | 15:00  | Lượt xem: 173

Tên thủ tục 

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND phường nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

Bước 2: Công chức Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của UBND phường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện UBND phường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách các đối tượng, tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt.

Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình và hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký  phê duyệt

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại cán bộ, công chức thẩm định, nêu rõ lý do.

Bước 5: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và trả kết quả cho UBND phường

Bước 6: Lưu hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

​- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận (đối với trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: http//dichvucong.hanoi.gov.vn (đối với trường hợp nộp trực tuyến).

- Trả kết quả: trả kết quả qua dịch vụ bưu chính/ trả tại phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Danh sách đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

​Không quy định thời gian, tuy nhiên, Phòng LĐTB&XH xác định sẽ thực hiện trong:  02 ngày

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân

Cơ quan thực hiện

​UBND quận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

​Văn bản hành chính

Lệ Phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

​Không

Cơ sở pháp lý

​ - Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp với đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 136/2013

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý

- Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của thành phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp quận; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.