LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Ngày đăng 31/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 145

Tên thủ tục 

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

Bước 2: Công chức Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của UBND phường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện UBND phường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách các đối tượng, tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình và hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình LĐ quận phê duyệt.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại cán bộ, công chức thẩm định, nêu rõ lý do.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc  vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối tượng vào cơ sở

Bước 5:Bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Bước 6: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn hoặc Gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ về Sở LĐTBXH giải quyết và trả kết quả theo quy định.​

Cách thức thực hiện

​- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận (đối với trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc qua phần mềm tại địa chỉ http//dichvucong.hanoi.gov.vn (đối với trường hợp nộp trực tuyến).

- Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

 

 

 

1. Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

 

 

 

2. Một trong các loại giấy xác nhận sau:

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an quận, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

 

Thời hạn giải quyết

​10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

​UBND quận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

​văn bản hành chính

Lệ Phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Cơ sở pháp lý

​- Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật phòng chống mua bán người

- Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 09/2013

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quyết định về việc công bố TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội 

- Quyết định 6395/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của thành phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.