Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 294
Lượt truy cập trong tuần: 24500
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2572875
Tổng số truy cập: 4727407

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 08/09/2021 | 21:26  | Lượt xem: 256

Ngày 06/9/2021, UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn số 205/HD-UBND về thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo thực hiện hoặc tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật và do cấp có thẩm quyền giao. Chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

b) Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân; xây dựng, tăng cường tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. Duy trì hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường thực hiện các quy định của UBND Thành phố, nghị quyết của HĐND quận, thị xã về bảo đảm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

d) Chỉ đạo UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở phường trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

đ) Chỉ đạo UBND phường hoặc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật khác (không phải là tội phạm). Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về an ninh, trật tự ở phường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

f) Thực hiện trách nhiệm theo quy định và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân phường, các ban, ngành liên quan thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn; tiếp nhận và tạo điều kiện giải quyết việc làm đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ.

g) Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ khác của UBND quận, thị xã về bảo đảm an ninh, trật tự theo chủ trương, quy định của Đảng và các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?