Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 221
Lượt truy cập trong tuần: 53855
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 605740
Tổng số truy cập: 8438901

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/QU của Quận ủy Thanh Xuân
Ngày đăng 08/03/2023 | 10:00  | Lượt xem: 45

Ngày 07/3/2023, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 16/02/2023 của Quận ủy Thanh Xuân về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn quận năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 16/02/2023 của Quận ủy Thanh Xuân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân trên địa bàn quận tham gia công tác PCCC trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

Để đạt mục đích trên, quận đề ra 08 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Quận sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướ của chính quyền trong công tác PCCC và CNCH. Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đảm bảo nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015,  Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trug ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Quận ủy, UBND quận về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân trên địa bàn quận tham gia công tác PCCC trong tình hình mới.

Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: “Từng nhà an toàn - Từng doanh nghiệp, cơ sở an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng phường an toàn”. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho các tầng lớp Nhân dân, để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản và thường xuyên tổ chứ diễn tập, thực hành cho Nhân dân về PCCC, cứu nạn, thoát nạn. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các khu chợ dân sinh; lồng ghép công tác PCCC và CNCH với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Phối hợp xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH quận từng bước chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cả về số lượng và chất lượng cho lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, lực lượng PCCC cơ sở và các đối tượng khác theo quy định, xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC và CNCH; duy trì, bảo đảm chế độ thường trực chữa cháy và CNCH, xây dựng các biện pháp, phương pháp chữa cháy, CNCH kịp thời; bảo đảm các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và CNCH luôn sẵn sàng để ứng phó khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Hằng năm tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH cấp quận có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện thuận lợi về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH trên địa bàn quận.

Phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023 và các năm tiếp theo các hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải thực hiện các điều kiện an toàn PCCC theo hướng dẫn của UBND Thành phố, Công an Thành phố; các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, quản lý nhà nước về PCCC, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC. Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành các kết luận, chấn chỉnh khắc phục triệt để các sai phạm, sơ hở, thiếu sót, đề xuất, kiến nghị giải quyết những bất cập trong công tác PCCC và CNCH, kiến quyết xử lý vi phạm hành chính về PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ. Tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, các đợt cao điểm; bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tập trung điều tra, công bố rộng rãi nguyên nhân các vụ cháy, nổ; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định an toàn về PCCC và CNCH...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?