Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 244
Lượt truy cập trong tuần: 1848
Lượt truy cập trong tháng: 17167
Lượt truy cập trong năm: 2329669
Tổng số truy cập: 7668719

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên
Ngày đăng 17/11/2022 | 17:00  | Lượt xem: 64

Ngày 15/11/2022, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên nhằm xây dựng lối sống “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, văn hóa pháp lý trong thanh thiếu niên trên địa bàn quận. Xây dựng đội ngũ thanh thiếu niên quận thành lực lượng tiêu biểu về tuân thủ, xây dựng và bảo vệ pháp luật; nâng cao hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên.

Tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy cho đoàn viên thanh niên

Đối tượng tuyên truyền là thanh thiếu niên trong trường học (học sinh, sinh viên); Thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; Thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; Thanh niên vi phạm pháp luật; Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Thanh thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng; Thanh niên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp trong hệ thống Đoàn thanh niên quận; Thanh thiếu niên đô thị; Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị của quận; Cán bộ Đoàn.

Quận phấn đấu, hàng năm, 100% thanh thiếu niên trong các trường học trên địa bàn quận được phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp luật về chủ quyền biên giới, hải đảo,...

100% cán bộ Đoàn tại các trường học trên địa bàn quận được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ cộng trực tuyến.

100% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiểu biết, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng; thanh thiếu niên tự do, sinh sống tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, đời sống và công việc của từng đối tượng.

Có ít nhất 80% thanh thiếu niên được tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin về chính sách pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 90%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, quận giao các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các chương trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng phóng sự, chuyên mục, tin, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên báo, đài phát thanh và truyền hình, sóng phát thanh và truyền hình, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử;... Phát hành tài liệu, sách hỏi - đáp, tờ gấp pháp luật cho thanh thiếu niên, video tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên; Tổ chức giới thiệu, nói chuyện chuyên đề pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Ngoài ra, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho thanh thiếu niên, phổ biến, giải đáp pháp luật trực tuyến, sinh hoạt câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, các mô hình tuyên truyền pháp luật tự quản trong cộng đồng dân cư;...

UBND quận yêu cầu việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đảm bảo thiết thực, đi vào chiều sâu, xuất phát từ nhu cầu thực sự của thanh thiếu niên và gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?