Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1350
Lượt truy cập trong tuần: 29481
Lượt truy cập trong tháng: 1439
Lượt truy cập trong năm: 1185565
Tổng số truy cập: 1213065

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Thanh Xuân: Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
Ngày đăng 11/09/2020 | 16:00  | Lượt xem: 55

Ngày 11/9/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2020.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC&CNCH; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCCC&CNCH; ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC&CNCH.

Qua kiểm tra, UBND quận sẽ đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận đối với công tác PCCC&CNCH; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; báo cáo đề xuất Thành ủy, HĐND Thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm:

- Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Công an Thành phố đã ban hành;

- Việc thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp theo khoản 4 Điều 58 của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức tại Khoản 2, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Công tác thường trực sẵn sàng “4 tại chỗ” về PCCC&CNCH; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về PCCC&CNCH.

* Đối tượng kiểm tra: gồm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nằm trong danh sách kiểm tra được ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

* Thời gian kiểm tra: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

* Hình thức kiểm tra:

- Tiến hành tự kiểm tra đối với UBND quận;

- Kiểm tra theo kế hoạch đối với UBND phường Khương Trung, Tòa nhà Mỹ Sơn Tower, Đại lý Sen Vàng số 23 (chủ hộ: ông Hoàng Văn Tư);

UBND quận giao Công an quận là cơ quan thường trực, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND quận xem xét, chỉ đạo.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?