Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 422
Lượt truy cập trong tuần: 2196
Lượt truy cập trong tháng: 114862
Lượt truy cập trong năm: 2701140
Tổng số truy cập: 4855672

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Thanh Xuân nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 12/10/2021 | 11:00  | Lượt xem: 49

Ngày 12/10/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 1639/UBND-TTr về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại và tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND quận yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Thành phố, của quận về công tác PCTN.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Kế hoạch của UBND quận và kế hoạch PCTN năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo hiệu quả, thực chất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCTN trên các lĩnh vực; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN. Tăng cường công tác tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra tại địa bàn, đơn vị có nhiều đơn khư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: Công tác quản lý sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng,...

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Rà soát việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương, Thành phố và quận nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu về quản lý, không gây khó khăn, phiền hà, đẩy mạnh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác PCTN. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho mọi đối tượng và tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng.

 Ngoài ra, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong công tác giám sát, phòng ngừa và đấu tranh PCTN, lãng phí./.

Thanh tra quận

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?