Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính














Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1120
Lượt truy cập trong tuần: 23535
Lượt truy cập trong tháng: 216430
Lượt truy cập trong năm: 1992454
Tổng số truy cập: 4146986

TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 14/07/2021 | 07:00  | Lượt xem: 112

Chiều ngày 13/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quận trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời cho ý kiến đối với một số chủ trương lớn của Quận trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Quận ủy viên; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận; ủy viên UBKT quận ủy; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 11 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời cũng nêu ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở đối với các lĩnh vực như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; thu ngân sách; quản lý đất đai - trật tự xây dựng - trật tự đô thị; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác xây dựng Đảng; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể quận và công tác chỉ đạo của UBND quận, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Thành phố.

Đối với các chủ trương lớn của Quận về đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội, các ý kiến tham luận cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Quận cần tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025 nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Việt Hà – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận và đánh giá sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2021. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Quận đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: (1) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, đúng quy định, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn; (2) Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt (58,17% kế hoạch); (3) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (4) Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt; (5) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; (6) Công tác quản lý đô thị được chú trọng; tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực; (7) Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Tân Sửu đảm bảo an toàn, tiết kiệm; (8) Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt; việc ứng dụng Công nghệ thông tin được đẩy mạnh hiệu quả.(9) Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. (10) Sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16-KH/QU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy với 15 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2021; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt cụ thể, rõ người, rõ tiến độ thực hiện. (11) Làm tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tôn giáo. (12) Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quận được duy trì, đổi mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm 2021 của quận. (13) Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận đã xây dựng kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19, thu ngân sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã chỉ đạo những nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong quận cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện tốt các trọng tâm công tác, tập trung vào 15 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 16-KH/QU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân; việc thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận; tăng cường tuyên truyền, ủng hộ công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin Covid - 19; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 – 28/12/2021),...

Hội nghị đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đạt tỷ lệ 100%: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ quận; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và nhất trí với các văn bản sau:

(1) Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 Kế hoạch số 16-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Quận uỷ Thanh Xuân.

(2) Báo cáo các nội dung họp Ban Thường vụ Quận ủy từ ngày 04/02/2021 đến ngày 07/7/2021.

(3) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 quận Thanh Xuân.

(4) Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn phòng Quận ủy Thanh Xuân

Bản đồ số
















Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?