Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhThống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 761
Lượt truy cập trong tuần: 47607
Lượt truy cập trong tháng: 106376
Lượt truy cập trong năm: 1754515
Tổng số truy cập: 12380134

TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/06/2024 | 16:00  | Lượt xem: 311

Từ ngày 27/6-28/6/2024, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, dự kiến HĐND quận xem xét, thảo luận 20 Báo cáo, 06 Tờ trình và thông qua 09 Nghị quyết: (1) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận; (2) Nghị quyết về về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Thanh Xuân; (3) Nghị quyết về giải quyết các ý kiến, kiên nghị của cử tri với kỳ họp thứ 13 HĐND quận; (4) Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2024; (5) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2023; (6) Nghị quyết về về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024;  (7) Nghị quyết về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của quận Thanh Xuân; (8) Nghị quyết về chủ trương sử dụng ngân sách quận để hỗ trợ các dự án lĩnh vực an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận (nếu có); (9) Nghị quyết về công tác nhân sự theo Tờ trình của HĐND quận.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, HĐND quận họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong bối cảnh có được thuận lợi từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và sẵn sàng tâm thế thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát có dấu hiệu tăng, hạ tầng giao thông đô thị mặc dù được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế của Quận; từ đó đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 6, 03 chương trình, 03 Đề án và các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 để HĐND quận xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Quận năm 2024.

Hội đồng nhân dân quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?