Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 105
Lượt truy cập trong tuần: 32187
Lượt truy cập trong tháng: 89447
Lượt truy cập trong năm: 1680211
Tổng số truy cập: 7019261

TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)
Ngày đăng 01/08/2022 | 08:44  | Lượt xem: 329

Cách đây 92 năm, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta xác định công tác tư tưởng là công tác có tầm quan trọng hàng đầu, là một bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nên đã sớm thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào trong các tầng lớp nhân dân. Ngày 01/8/1930, hưởng ứng Ngày Quốc tế đỏ, Ban Cổ động và Tuyên truyền phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” đã tạo được dư luận rất lớn trong xã hội, cổ vũ quần chúng công nông trong nước đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung và của công tác tuyên giáo nói riêng. Với những ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1- 8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 92 năm, hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng.  Tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn; chất lượng hoạt động ngày một được nâng lên. Toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo; đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ngày càng khẳng định bản lĩnh tư tưởng, năng lực tham mưu mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các nước lớn tăng cường cạnh tranh chiến lược tại nhiều khu vực; vấn đề biển Đông diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra xung đột đe dọa sự ổn định trong khu vực, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng khó kiểm soát đã tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Song, toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành; chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, cấp uỷ Đảng các cấp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc, bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Có thể khẳng định thành công của cách mạng Việt Nam, những thành tựu đạt được của đất nước trong những năm qua là có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Tuyên giáo.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Với vai trò ”đi trước - mở đường”, với phương châm ”chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thuyết phục, hiệu quả” ngành Tuyên giáo tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, gắn hoạt động tuyên giáo với thực tiễn đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành tham gia trực tiếp hơn nữa quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhất là trong bối cảnh bùng nổ ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng xã hội; xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng vừa tin cậy, vừa thân thiện với cộng đồng để tuyên truyền một cách có hiệu quả. Tăng cường cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Trước mắt, toàn ngành tập trung tham mưu cấp uỷ các cấp tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và trong xã hội; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là công tác phòng, chống đại dịch Covid-19...

Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ động dự báo tình hình, sớm phát hiện các vấn đề, vụ việc có tác động sâu sắc đến diễn biến tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về ”tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trên không gian mạng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có đủ năng lực chuyên môn, vững vàng bản lĩnh chính trị, tâm huyết trách nhiệm với công việc. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức trong toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là những người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hoá của Đảng./.

 

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?