Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 570
Lượt truy cập trong tuần: 24894
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2573268
Tổng số truy cập: 4727800

TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Văn bản số 545-CV/QU về Tăng tốc kiếm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày đăng 07/09/2021 | 15:30  | Lượt xem: 446

Ngày 07/9/2021 Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 545-CV/QU về Tăng tốc kiếm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 230/TB- VPCP, ngày 01/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 05/9/2021; các Công điện số 1305/CĐ-BYT, ngày 02/9/2021 và số 1316/CĐ-BYT, ngày 04/9/2021 của Bộ Y tế; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công điện số 20/CĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố;

Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành văn bản số 545-CV/QU về Tăng tốc kiếm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết Văn bản xem tại đây

 

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?