Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2019
Người ký Vũ Cao Minh
Trích yếu Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Nghị quyết
Văn bản khác