Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 08/BC-HĐND
Ngày ban hành 27/04/2018
Ngày có hiệu lực 27/03/2020
Người ký Đặng Khánh Hòa
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả giám sát việc "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường"
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Báo cáo
Văn bản khác