Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 02/KH-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2018
Người ký Đặng Khánh Hòa
Trích yếu KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; Nhà văn hóa, Nhà hội họp các phường"
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Kế hoạch
Văn bản khác