Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 02/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 19/03/2018
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường" trên địa bàn quận
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Quyết định
Văn bản khác