Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 06/BC-HĐND
Ngày ban hành 14/03/2018
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu BÁO CÁO Sơ kết hoạt động của HĐND quận, phường giữa nhiệm lỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Báo cáo
Văn bản khác