Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày có hiệu lực 27/03/2020
Người ký Vũ Cao Minh
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư quận Thanh Xuân năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Nghị quyết
Văn bản khác