Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 19/BC-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2017
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Báo cáo
Văn bản khác