Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 07/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 16/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Giám sát chuyên đề Thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quận
Cơ quan ban hành HĐND Quận
Loại văn bản Quyết định
Văn bản khác