Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2019
Người ký Vũ Cao Minh
Trích yếu Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Văn bản khác