Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2019
Người ký Vũ Cao Minh
Trích yếu Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Văn bản khác