Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày có hiệu lực 05/05/2020
Người ký Vũ Cao Minh
Trích yếu Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Văn bản khác