Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 78/BC-HĐND
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Báo cáo
Văn bản khác