Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân


Số văn bản 10/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 04/09/2018
Người ký Nguyễn Văn Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020"
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Văn bản khác