Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Giám sát việc thực hiện Đề án "Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân" quận giai đoạn 2016-2020 14/09/2017
15/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017
15/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 522/2012/NQLT/UBTVQH 13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 24/07/2017
14/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 4 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 30/06/2017
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh Xuân năm 2016 23/06/2017
04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Thanh Xuân, giai đoạn 2017-2020 23/06/2017
03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021 23/06/2017
02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Thanh Xuân Khóa V (Nhiệm kỳ 2016-2021) 23/06/2017
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân Khóa V (Nhiệm kỳ 2016-2021) 23/06/2017
11/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XV 16/06/2017
08/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2016 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
07/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016-2021) 10/06/2017
11/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát đối với công tác thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính quận 6 tháng đầu năm 2017 06/06/2017
29/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 22/05/2017
07/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Giám sát chuyên đề Thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quận 16/05/2017
27/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 12/05/2017
05/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn giám về "Chấp hành các quy định của nhà nước trong thực hiện các nguồn thu ngân sách từ đất" trên địa bàn quận 31/03/2017
04/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận đối với công tác chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy 22/03/2017
03/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chuyên đề "Quản lý hoạt động có điều kiện: Hoạt động Karaoke, hoạt động của các nhà thuốc tư nhân" trên địa bàn quận 21/02/2017
02/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn khảo sát tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của các phường trên địa bàn quận 13/02/2017