Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
599/UBND-VP Rà soát, quản lý xét nghiệm cho người từng đến bệnh viện K - cơ sở Tân Triều 07/05/2021
573/UBND-VP Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND Thành phố 05/05/2021
710/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân 04/05/2021
539/UBND-VP Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 27/04/2021
391/TB-UBND Thông báo số 16 Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Đặng Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 26/04/2021
626/QĐ-UBND Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại quận Thanh Xuân 16/04/2021
574/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 12/04/2021
573/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 12/04/2021
377/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2021 của UBND quận 12/04/2021
170/QĐ-UBND Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 23/01/2021
22/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính quận Thanh Xuân năm 2021 15/01/2021
51/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2020 12/01/2021
1044/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc 30/12/2020
1039/TB-UBND Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2020 25/12/2020
3373/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 25/12/2020
3372/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 25/12/2020
3253/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3252/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3251/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3250/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020